Kategori - Görme Kusurları

Miyop, tedavi edilebilen, gözlerin yakını rahat görebildiği, uzağı net olarak göremediği bir göz rahatsızlığıdır.
Hipermetropide göze giren ışık retina üzerine düşmek yerine daha geriye odaklanır. Astigmatizma, çoğu kez korneadaki şekil bozukluğuna bağlıdır.