Kategori - Kontakt Lens

Kontakt lensler miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi gibi görme kusurlarının düzeltilmesinde kullanıldığı gibi
göz renginin farklı olmasında da kullanılmaktadır.

Kontakt lenslerin en sık kullanım alanı görme kusurlarının düzeltilmesi olsa da göz rengini değiştirmek üzere kozmetik amaçlı olarak genellikle gençler tarafından
da kullanılabilmektedir. Bu kullanım alanları için farklı özellikte kontakt lensler geliştirilmiştir.

Göz hastalarının veya farklı göz rengi isteyen kişilere yönelik olarak detaylı bir göz muayenesi sonucu doğru kontakt lens reçetesi alınması gereklidir.